Nhập từ khóa cần tìm

Từ khóa: Hội thảo đầu bờ

Chia sẽ tin tức thị trường, nông nghiệp, hoạt động của công ty

Hội thảo nông dân và tư vấn kỹ thuật tại ĐL Phát Lộc – Long An

Công ty tổ chức hội thảo và tư vấn kỹ thuật tại ĐL Phát Lộc, tỉnh Long An, trong buổi hội thảo, các Kỹ Thuật Nông Nghiệp của công ty tư vấn cho bà con nông dân về quy trình sử dụng phân bón và công dụng của từng sản phẩm công ty TV2000, để […]